Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Pozvánka Workshop Vizualizace (DEN DYSlexie St 9.9 a Čt 10.9 2015 Veletržním palác NG Praha)

Rád bych vás pozval na Workshop „Vizualizace ve volnočasových aktivitách jako pomocná kompenzační metoda“ v rámci již šestého ročníku DNU DYSlexie.

Tisková zpráva ke 6. ročníku DEN DYSLEXIE St 9.9 a Čt +é.9 2015 ve Veletržním paláci v NG Praha

Přijde nás podpořit. Přijde si pro inspiraci.

Těšíme se na vás.
Ing. Rudolf Kutina, MBA


Rok technického vydělávání aneb PF2015

Nový rok je tu a s ním i obvyklá novoroční předsevzetí:

Nadcházející rok 2015 byl vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání 2015.

Zkušenosti několika minulých desetiletí třeba z anglicky mluvících zemí nám ukazují, ze jednou z velkých výzev efektivního Technického Vzdělávání nadcházející generace digitálních dětí je, že se mnohdy musí jednat o aktivní výuku individuálních dovedností, ne jen o prosté a snadnější pasivní předávání rychle zastarávajících Technických Znalostí.

Nutně se tu tedy vtírá paralela s tělesnou výchovou – povinná školní unifikovaná tělesná výchova s jen všeobecným rozhledem pár hodin týdně na drahém univerzálním hřišti či tělocvičně nebo stejně drahý, ale specializovaný sportovní klub s cílenou výukou malé skupiny sportů v několika týmech včetně podpory talentovaných s intenzivním tréninkem několikrát týdně, t.j. jak vybalancovat:

Povinná výchova k aktivnímu pohybu nebo podpora zájmových sportovců, kteří se pak můžou stát snadněji špičkovými profesionály?

Oba směry jsou zcela jistě v určité míře žádoucí, ale každý vyžaduje různé přístupy, nejde jen o povinnost vs zájmovost mnohdy vyžadující různé zázemí ale i odlišné pedagogické východiska a jejich realizaci.

V oblasti Technického Vzdělávání prakticky v každé anglicky mluvicí zemi narazíte okamžitě na rámcový program STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), u nás překládáno jako VTTM (Věda, Technologie, Technické obory, Matematika).

Stejně jako u nás najdete Základní školy s rozšířenou výukou Výpočetní Techniky, ve mnoha anglicky mluvicích státech najdete rozličné STEM Akademie.

Třeba v USA má STEM dlouhodobou podporu několika desetiletí, původně se jednalo hlavně o školské kurikulární programy jednotlivých států unie (ať už oficiální nebo podporovaných zájmových sdružení). Zkušenosti ukázaly, že koupení do škol 3D tiskáren, robotických nebo mechatronických stavebnic, případně rozšíření vybavení dílny a tak, představuji jen menší část nákladů. Citelná část výdajů jde právě na udržování STEM kurikula alespoň trochu aktuálním, proto se nedávno přes několik desítek největších programů spojilo pod záštitou 20 unijních států USA na definici nové Generaci STEM Standardů. Tyto nové rámcové standardy mají vést děti k pochopení i zažití principů Vědy i Techniky v různých úrovních kompetencí od školky až po vysokou školu.

I v EU jsou vidět snahy právě o kurikulární navázání Technické výchovy na již probíhající výuku Výpočetní Techniky, viz třeba pokus Francie „Do každé školy dát 3D tiskárnu.“

Dnes se i v USA objevují vehementní hlasy, že je spíše potřeba vychovávat konkrétního Vědce čí Technika , že v generaci digitálních dětí jenž se dnes snadno sami mohou dostat k čím dál levnějším technologiím, důležitou roli hraje právě zájmový aspekt s cílenou podporou rozvoje Technické Tvořivosti a sociologických aspektů technologií i týmové spolupráce, jenž můžou do řad šikovných a tvořivých Návrhářů, Architektů, Inženýrů i Technologů přilákat nejen chlapce, ale i dívky. Technologie dnes děti zcela obklopuje a její aktivní tvůrčí využívání je jednou ze možností předcházení jejich negativních vlivů sociální izolace nebo rozmanitých závislostí. Pro dnešní generaci digitální dětí jenž si sami cíleně stáhnou program na tvorbu her aby prozkoumaly Jak se vlastně tvoří, může být takový Kurz praktického vaření velmi vítanou zábavnou formou výuky základů algoritmizace. Zkušenosti těchto aktivizačních programů ukazují, že při zaměření právě na rozvíjení Technické Tvořivosti je možné se obejít s daleko menšími počátečními náklady a že se snadněji hledají sponzoři na jednotlivé menší projekty, obzvláště když v USA dorůstá generace mající se STEM vlastní zkušenosti. Příkladem takových celonárodních hnutí jsou v USA Každé dítě tvůrcem nebo Projekty Spolupráce pro Dívky a Podpory žen v technice.

V roce 2015 bych se chtěl v rámci projektů Vizuální Výukové Laboratoře věnovat právě i dovednostem důležitým pro rozvíjení Technické Tvořivosti v projektu Dovedňákov navázáním na naše zkušenosti ze Stavění je Umění.

Dočkáme se tedy i u nás obnovy specializovaných Stanic Zájmových ČinnostíStanic Mladých Techniků a hledání jejich nového formátu třeba formou i kombinováním přístupu s vědou v rámci větších Science Center ala Dílny v Techmánii nebo Asociace Českých Science center, když věda a technika jsou každá jedna opačná část téže mince ?

Nesmíme zapomínat ani na činnost Školních Družin, kde je velký prostor pro zájmové činnosti a podání tedy pomocné ruky zájmům dětí, již dnes v mnohých z nich najdeme stavebnice a podporu obecné tvořivosti v rámci výtvarných kroužků, jenž mohou tvořit ideální základ rozvoje Technické Tvořivosti viz TECHNICKÁ TVOŘIVOST NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

PS: Pavlína zveřejnila nedávno příspěvek Metodický portál pro umělecké vzdělávání v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR, možná by stálo za to připravit podobný příspěvek i na téma Technického vzdělávání.

Přeji vám pěkný a zajímavý rok 2015


Pozvánka na 5. jubilejní ročník DEN DYSLEXIE Ne 7.9 a Út 9.9 2014 ve Veletržním paláci v NG Praha

Tisková zpráva ke 5. jubilejnímu ročníku DEN DYSLEXIE Ne 7.9 a 9.9 2014 ve Veletržním paláci v NG Praha

Přijde nás podpořit. Přijde si pro inspiraci.

Těšíme se na vás.
Ing. Rudolf Kutina, MBA


02 Pozvánka na MOOC: Redefinujeme Vědecké Kurikulum (Chemik Detektivem)

00: Již brzo, 6 Dubna 2014 začne na Coursea.org MOOC kurs v Angličtině s názvem Re-Engineering Your Science Curriculum, což jsou koncentrované zkušenosti s letní školou pro učitele.

Exploratorium je Muzeum v Kalifornii, USA a je jedním z propagátorů Inquiry-Based Learning (doslovně Objevitelské Učení) v konceptu Exibit-Based Teaching (doslovně Výuka v Muzeu) , více na Exploratorium WiKi, Exploratorium EDU, Exploratorium na Coursea.org

Formálnější (Vysokoškolský) přístup je již nějakou dobu na Coursea.org prezentován RISE Univerzitou, Houston, USA a jejich již bežícím kurzemInquiry Science Learning (4 pokračování začne 7 dubna):

Inquiry Science Learning: Perspectives and Practices 1 – Science Leadership
Inquiry Science Learning: Perspectives and Practices 2 – Techniques for Success
Inquiry Science Learning: Perspectives and Practices 3 – Science Content Survey
Inquiry Science Learning: Perspectives and Practices 4 – Student-Centered Inquiry

01: Průvodcem s pomocí průběžného příspěvku

Přístup, který používá Exploratorium a obdobné organizace v USA (případně Anglicky mluvicích zemích), dlouhodobě sleduji. Dovolím si postupně přidat pár poznámek, jak z kurzů Coursea, tak USA reálií. Jenž vám doufám mohou pomoci lépe využít kurs i pochopit některé komunikace v diskuzích.

02: Coursea aneb nebojte se Angličtiny

Přestože je většina kurzů z Coursea v Angličtině a je přímo přístupná na webu, je právě pro nerodilé mluvčí kladen důraz na možnosti práce s materiály i ze svého počítače. Videa lze stáhnou i s titulky včetně jejich přepisu do otevřeného formátu TXT, pro pomocný překlad v webových překladačích.


Tablet nebo Stavebnici? Dítě přeci potřebuje obé!

Zdravím, tak se nám zase skoro sešel rok s rokem. Je tu zase čas vánoc a mnoho rodičů řeší zda už pořídit dítěti jako dárek tablet. Jaký a v jakém věku dítěte to udělat, příznivé ceny roku 2013 i masáž prodejců tomu dnes jen nahrávají. Dát či nedát? A jak potom ?

Viz třeba příspěvek Honzy na rootu Tablet pro předškoláka? Ano, ale…

Takových článků je teď na netu (obzvláště před vánoci sousta), já však hledám články z jiného soudku, pro rodiče co již tablet dítěti daly a řeší víc než výběr těch správných aplikací. Třeba Trochu nekorektní rádce při výběru tabletů pro začátečníky

Tablet či interaktivní hračky propojené s počítačem budou skutečným hitem letošních vánoc.

Není sporu o tom, že nastupující generace dětí bude zcela jistě digitální.

Pokud dáme dítěti tablet, můžeme se snažit striktně kontrolovat co tam dělá a jak dlouho to děla. To ale moc pozitivně předškolní dítě nestimuluje a začíná se mluvit se o syndromu Zákazu (BAN syndrom). Dítě totiž rychle považuje tablet za svůj a chce si s ním hrát kdykoliv stejně jako s ostatními hračkami, dítě na zákaz reaguje prostě vzdorem a trucem.

Já osobně také nejsem zastáncem tabletu jako odměny nebo podobných přístupů přenesených slepě z doby pasivní televize.

Přesto i mně tento problém pálí. Mám konstruktérsky nadanou holku 6 let a zvídavého kluka 4 roka.

Poslední půl rok se snažíme (ve skupině dalších otců od IT jako já) nalézt způsoby jak by se dalo využít základů, jenž se naučí děti na tabletech k jejich motivování Stavění je Umění. Hrát si se stavebnicemi, zpočátku s kostičkami a později s nastupujícím Tech Arts (kombinaci technologie a umění) = můžeme to mu říkat pracovně i zábavná robotika, využívající mnoho multi-oborových přesahů.

Je to praktické vyústění mé starší glosy Děti (ne)zručné, kterou jste ti komentovaly na RVP před rokem Přichází už DYSartificia – Děti Nezručné ?

Takže pokud máte doma dítě s tabletem i stavebnici, je teď pravý čas koupit si sadu rolniček (jenž jsou u nás symbolem vánoc a právě nyní seženete skutečně zvonící hezké levné lehké plechové rolničky ve velikostech 8mm do 80mm) a postavit si spolu zvoničku. Přidejte pak ten projekt k nám na FB linkem do podobneho Jednoduchá věžička s rolničkou)

Jsme z Prahy, ale vím že i u ve vašem okolí jsou zajímavé projety, na které hledáme spojení.

Plus máte li doma neužité Arduino či senzory nebo stavebnici za symbolickou cenu, dejte mi vědět. Chceme udělat pár TechArts demo projektů.

PS: U nás se každý i jednotlivý lajk na facebooku se počítá, pomáhá nám vyjednávat se sponzory. Stavebnice jsou v Čechách (ale i celé EU) krutě předražené a pro nás projekt potřebujeme vždy několik velkých školových balení

Přeji příjemnou předvánoční pohodu

Ruda


Pozvánka: 4. ročník DEN DYSLEXIE 9. září 2013 od 10 – 20 hodin ve Veletržním paláci v NG Praha

Pozvánka: 4. ročník DEN DYSLEXIE 9. září 2013 od 10 – 20 hodin ve Veletržním paláci v NG Praha

4. ročník DEN DYSLEXIE 9. září 2013


Komentář ke knize Mám Dyslexii od praktikujícího Vizualisty

Malý komentář k zajímavé kníže Mám Dyslexii (Portál 2013) od 25let praktikujícího DYS Vizualisty:

Mám Dyslexii:

Co se týče vizualizace, je to jedna z možností, jak může člověk s dyslexií kompenzovat své obtíže.

Komentář:

Takhle bych to na základě svých zkušeností DYSlektika z pohledu cílů dlouhodobého celoživotního rozvoje DYS člověka rozhodně neformuloval.

Takový pohled mi moc připomíná spíše ten úzký funkcionalistky pohled na vizualizaci jako je současně vnímán třeba podpůrný prostředek pro Autisty Visual Support ala jejich algoritmické pracovní postupy.

Řekl bych spíše, že Vizualizace jako určitá forma zpracovaní i zobrazení informací a nakonec určitý druh komunikace je mnohým DYS lidem blízká či dokonce některými jedinci více preferovaná – vyrovnává jim komunikační úrovně (ve výsledku je jedno zda je v tom 50% daru či nadaní a 50% současného DYS kompenzačního vizuálního drilu), většina z nich využívá ale Vizualizaci proaktivně velmi omezeně = mnohdy i proto, ye se tomu nemají kde více naučit a kde tuto dovednost ve společenství svých více rozvíjet.

Můžeme se na naučení se přirozeně a efektivně komunikovat Vizuálně dívat i jako na naučení se dalšího jazyka, je to vskutku zábavné, dobrodružné, celoživotní a náročné studium.

Mohly by naše děti mít možnost učit se Vizualizaci jako vitální alternativě (prvnímu či druhému) povinnému cizímu jazyku rozšiřujíc své vizuální dovednosti systematicky pěstované už od jejich útlého předškolního věku?

I to by mněl být jeden z dlouhodobych cílů připravované Vizuální laboratoře Visualllab

Z pohledu DYSlektika sním o takovéto celosvětové výzkumné studii:

- Jak se Dyslektici dokáží přirozeně efektivněji učit v páru s ne DYS a jak ty páry v reálu vznikají?
- Jaké mechanizmy ke z efektivění učení v těchto párech Dyslektici intuitivně používají?
- Jsou tyto vztahy většinou skutečně rovnoprávné t.j. obohacující obě strany?

Ve knížce Dar Dyslexie je příklad středoškolského studenta, který se učil na střední dohromady s kamarádem, který hodně četl. Pak šli každý na jinou VS, takže Dyslektik toho kamaráda po svém boku na VS neměl a nastaly mu v oblastu učení velké problémy.

Napadlo někoho, ze třeba i ten druhý student pociťoval osamocen na jeho VS, že mu ty diskuze ze střední s DYS kamarádem schází ? Třeba ta vlastnost jeho DYS kamaráda seskupit i propojit velké množství znalostí jako by byli zavěšeny na propojených šňůrkách a obratně s tímto modelem v rámci jejich diskuze manipulovat?

I já jsem na střední dosti často probíral učivo se dvěma kamarádka, jeden byl grafik a druhy spíše více na matiku.

Když se na to dnes divám zpětné, jsem bytostně přesvědčen = dalo mi to pro mé budoucí pracovní zařazení víc komunikačních a sociálních zkušenosti než pozdější mnoholeté studium VS a MBA.

Na vysoké jsem vysvětloval slečnám zapisovačkám přednášek, co si vlastně zapsali a jak to mají použít ve cvičeních. Kreslil jsem si ty přednášky v hlavě, protože sám nemám výrazně grafické nadaní – jsem i DYSgrafik = strašně škrábu.

Dnes jsem v práci například znám tím, ze umím rychle generovat různé alternativní scénáře, dokonce za mnou chodí i kolegové z jiných otdělení a popisují my své situace, aby si za chvilku odnesly své alternativní scénáře.

Výsledky takové studie můžou být zajímavé jak z pohledu principu integrované školy, podpory DYS na SS a VS, tak ale i s pohledu pozdějšího zaměstnání DYS lidi.

Mám Dyslexii:

Mezi americkými milionáři je 40 % dyslektiků, což bohatě převyšuje výskyt dyslexie v populaci.

Komnetář:

Zajímavé, je někde studie kolik z nich je úspěšných individualistů a kolik je ve skutečnosti úspěšná tlupa typu dvouhlavý či tříhlavý drak založený na vzájemném doplňovaní dvou (tří) silných osobností z niž jedna je DYS?


Vizualizace Prakticky: Vizuálně je hlavně obrazně, ne jen jednoduše obrázkem

Když se řekne Vizuálně – Vizualizace vybaví si většina Čechů jen obrázky, ne obrazotvornost = vizuální myšlení.  

Je-li to způsobeno nepostupností literatury o Vizualizaci v Čechách nebo i nadužíváni v médiích zobecňujících infografik vskutku nevím.

Takže já jsem tedy Vizualista – obrazotvůrce  (od obrazotvornost), ne obrázkotvůrce (od obrázek).

Naštěstí právě vyšel překlad knížky bla bla bla od Dana Roama, o pronikavém myšlení. Ukazuje silu propojení lišky, která přestavuje linerální logické myšlení se smyslem pro detail a kolibříka, který má z výšky větší přelétavý přehled s pochopením pro celek.

I přes některá zjednodušení díky jejímu populárnějšímu zaměření, bude pro vás tato knížka dobrým prvním průvodcem světem vizualizací v Čestině.  Knížku si rozhodně kupte, pokud chcete aktivně vyzkoušet byť i některou metodu vizualizace či se stát v budoucnu aktivním vizualistou – budete se k ní časem vracet. Navíc knížku doporučuji i jen přečíst těm, kteří pouze konzumují vizuální výstupy a neplánují je samy aktivně vytvářet, pochopení zákonitostí vizualizací vám pomůže využít plněji jich potenciál a pochopit jejich omezení.    

PS: Přestože knížka částečně ignoruje fakt, že leváci, DYSlektici a neposedové všeho druhu můžou mít právě opačný problém přílišné soustředění na celek (ptáček vesele poletuje až se lišce zatočí hlava a udelá BUM = vypne), je právě kniha Bla Bla Bla dobrou inspirací zkusit s těmito dětmi/lidmi (spoplu)pracovat právě s pomocí různých vizualizačních technik, ať už za účelem jejich lepšího pochopení nebo i rozvinutí jejich velkého potenciálu.

liskabum

Autor je nadán:  DYSlexií nelineárním myšlením se silnou obrazotvorností a Levitantstvím schopností stroboskopického focení tisíci pohledy z výšky deseti tisíc stop plus jako DYSgrafik také ve skrytu duše doufá, že jednou budeme už od školky učit naše děti hravý Čmaropis místo nudného Krasopisu.   


Vizualizace Prakticky: Strach z velkého o papíru

Dokonce I dlouholetí matadoři vizualizace mívají pořád strach z velkého papíru.  

Pokud jen píšete, naučíte se časem zvolit vhodnou velikost písma a budete moci snadno s pomocí zkušeností odhadovat kolik ještě písmo potřebuje na pravé straně prostoru.

Při kreslení je to o trochu větší výzva, mnoho lidí úžasně načrtne řešení, pokud jim dáte pod nos čtvrtku A4, ale vytvoří z dálky nepřehlednou čmáranici, pokud před ně dáte vetší list papíru.

Je možné si s pomoci par triku právě prací s papírem, obzvláště pokud vás už vizualizace chytly.

Pokud máte problém s velikostí kresleného od ruky (scaling issue), je to celé moc malé nebo jsou podrobnosti nerozlišitelné z dálky zkuste tato cvičení:

       1. Centrování do devítky

Z A3 nebo vetšího papíru uděláme  čtvěrec, do centra uděláme od oka malůvku, pak papír prehneme na třetiny ze všech stran. Jak moc jste se trefily do stredu a krajů toho centrálního okénka ?

test9okenek

      2. Malování s pomocnou osnovou

Jako nácvik pro začátek dejte pod průhlednější A4 papír milimetrový papír , udělejte par malůvek, pak vemte si látku s podbným vzorem a udělejte si pár malůvek ve velkém.

Při samotné práci si je možné pomoci recyklovaným (jsou na něm videt vlákna) nebo ozdobným papírem s nehomogení viditelnou strukturou ve formně vláken nebo teček. 

papírsvlakny

Papíry s tečkama jsou vzhodnejší i pro pozdější focení , foták je z dálky nevidí , případně se později snadněji odstaní digitalnímy filty na opravu zrnitosti “z nedostatku světla”.

Autor je nadán:  DYSlexií nelineárním myšlením se silnou obrazotvorností a Levitantstvím schopností stroboskopického focení tisíci pohledy z výšky deseti tisíc stop plus jako DYSgrafik také ve skrytu duše doufá, že jednou budeme už od školky učit naše děti hravý Čmaropis místo nudného Krasopisu.      

 


Vizualizace Prakticky: Vizual verzus Visual

Je jen málo oblastí lidského poznání, které můžete studovat bez i hlubší znalosti cizího jazyka.  

Na první pohled se může zdát, že vizualizace je jedna z nich a internetová pokladnice zdrojů přímo láká k prozkoumání, číhá tam však jedna záludnost anglického jazyka:

Google vrátí:

~ 3 600 000 na dotaz Vizual

~ 1 000 000 na dotaz Visual

Pokud budete hledat jen odvozeniny od Vizual připravíte se o hondě zajímavého z anglosaského světa.  

Autor je nadán:  DYSlexií nelineárním myšlením se silnou obrazotvorností a Levitantstvím schopností stroboskopického focení tisíci pohledy z výšky deseti tisíc stop plus jako DYSgrafik také ve skrytu duše doufá, že jednou budeme už od školky učit naše děti hravý Čmaropis místo nudného Krasopisu.      Přichází už DYSartificia – Děti Nezručné jako jeden ze Syndromu Digitálních Dětí?

Koukám se za horizont a vidím naše děti fascinované snadností získání znalostí hraním si s počítačovými tablety.  Jsou přímo opojeni tím iluzorním světem a hltají tu správnou nádherně zabalenou čistou didaktiku.  

Vždyť aktivně poznávat svět s pomocí tabletu je tak lehké, jeden ťuk – barva je namíchána, druhý ťuk – je vybarveno celé nebe, jeden tuk – šup s malou myškou do dírky, druhý ťuk – přeneseme stejně lehce i velkého slona.  

Vítejte v rodičovském světě budoucnosti, kde hlasité frfňání „To je nuda“ je nejoblíbenější odpovědí na pokus o hru v reálném světě či odseknutí „Neraď mi“ – skřítek ználek mi to ukázal líp je největší rodičovskou výzvou.  Vítejte ve světě, kde získávání znalosti je fascinují zábavná hra a naopak získávání dovedností ubíjející nudná rutina.

Kde trefit se dítěti hozeným míčkem nejde, protože ten míček přeci není ptáček a chytit mu míček do ruky nejde, protože nemá tu super lepkavou rukavici. A jak vám stárnou je i psaní rukou zjednodušeného tiskacího písma přeci nebetyčná PRUDA, když písmenka se dají přeci tak snadno vyťukat?

Abychom si trošku osvětlili tuto malou vzpouru našeho malého předškoláka nahlédneme spolu do ostrovního světa zvaného Dovedňákov:

Dovednakov - Ostrovni Rise Dovednosti

Dovednakov - Ostrovni Rise Dovednosti

Pojďme spolu ten Dovenákov prozkoumat, předškolák žije na ostrově Hračkov a tam objevuje s pomocí hraní s 1000+1 hračkou znalosti i dovednosti. Jednou se vzdá na výlet na magický ostrov Tabletov, kde brzy najde maják, na který je vyzdviženo výtahem, může se podívat na 1000+1 věc kouzelným dalekohledem, může poznávat mnohem snadněji, bez nutnosti předpokladu získání předchozích úrovní dovedností. Předškolák na volání „pojď si hrát“ neslyší neboť okolo něj je šum moře 1000+1 věci plus 1000+1, když ho přes ten magicky dalekohled něco zaujme v reálném světe potřebuje loďku, která ho tam rychle přepraví – inspiraci.

Tak proč mu pár inspirací na břehu toho moře v písku pěkně nepřipravit?

Třeba není přiměřenou odpovědí na takový svět prostě jen další generace hraček čí didaktických pomůcek, možná je to i čistě motivující zábavná show s ní!

Vždyť přeci platí: „Hrou si mají děti cvičit mysl k jemnosti, pohyby k obratnosti a tělo ku zdraví.“ J. A. Komneský

Vždyť tablet může být nakonec jen jednou z tisíce dalších velmi zábavných hraček ne?

Když si má 5.5 letá dcera zahraje na tabletu ve virtuálním světe „potrefené ptáky nebo jinou trefovací hru“, sestavím ji potom v chodbě cil z krabic a roztodivných plastových lahví reálné trefovalo = trefuje se do nich s mladším bráchou (3.5 let) lehkýma barevnýma míčkama na florbal. Jediná podmínka je, že musí oba střídat ruce, dcera je totiž levák a kluk pravák a tak si vzájemně podporují šikovnost obou rukou.

zbouranélahve-700

Neposedné láhve: Různorodé prázdné plastové láhve (16x) natlakované octem se sodou plus 16x barevné florbalové míčky.

Nedávno můj 3.5 letý kluk porušil pravidlo a do lehkých barevných míčků na florbal se zakutálel stejně veliký gumový míček s plnou výplní – mnohem těžší. Holka ho vzala a prásk i krabice letí vzduchem.

„Jůůů“ ten míček je jinej?

Jakej? Bere dva různé míčky do ruky: Nemá díry, má jinou barvu, aha jiný materiál?

Ne Ne , hod jimi znovu!

Bum Prásk : Je to tedy A , G nebo Z?

Ne Ne a přináším prázdnou láhev od mléka a z lednice vytahuji druhou plnou.

Zádumčivě je potěžká

Juppííí, jsou ruzně těžké !!! Hmm, to znamená, že ten žlutý pták není jen větší, ale i těžší!

Cililink, bingo!

Táto vím, že jím tady v chodbě nemůžu házet, uděláš mi na jaře trefovaldo na ty těžké míčky od petangu

Uvidíme, nebo zkusíme pořádné dětské kuželky.

A hlavně o tom to naše snažení je = prostě hledání budoucí úplné synergie = nic víc, ale i nic míň.

V dětském světě předškoláka jsou inspirace velmi mocný instrument, jsou to ještě nasi malí opičky i neposedové zároveň.

Na tomto předpokladu je založen náš neziskový projekt DYSgenio – neohrabané novorozenecké tápání jak by takové show měly vlastně v budoucnu vypadat. Těch video inspirací je už více než stovka.

http://www.youtube.com/watch?v=UWGnFwwl6cU

Do budoucna plánujeme i ucelená témata s pomocí loutkového seriálu třeba míchání barev nebo předpočetní představy.

Snem je vytvořit vetší show, kterou je možné hrát ve školkách jako celek, zde je mojí největší inspirací spolek Úžasné Divadlo Fyziky = ÚDiF http://www.udif.cz

Přeji vám hezké klidné rodičovství.

PS: Užívejte si jej, dokud ještě můžete.

Rudolf

Zakladatel hnutí  http://www.dysgenio.cz/

We are all gifted ~ EVERYONE!

 

 

 

Autor je nadán:  DYSlexií nelineárním myšlením se silnou obrazotvorností a Levitantstvím schopností stroboskopického focení tisíci pohledy z výšky deseti tisíc stop plus jako DYSgrafik také ve skrytu duše doufá, že jednou budeme už od školky učit naše děti hravý Čmaropis místo nudného Krasopisu. 

Pro další zamyšlení:

Statistika: jeden ze čtyř Američanů vlastní dotykový tablet

http://www.zive.cz/bleskovky/statistika-jeden-ze-ctyr-americanu-vlastni-dotykovy-tablet/sc-4-a-166986/default.aspx

Elektronické čtečky knih jsou z trhu vytlačovány levnými tablety

http://connect.zive.cz/bleskovky/elektronicke-ctecky-knih-jsou-z-trhu-vytlacovany-levnymi-tablety/sc-321-a-167007/default.aspx

Předškoláci? Mobil zvládnou, ale botu si nezavážou!

http://domaci.eurozpravy.cz/skolstvi/22048-predskolaci-mobil-zvladnou-ale-botu-si-nezavazou/